Wettelijke vermeldingen

Uitgever

  • Naam van het kantoor: OWNERSIDE BV
  • Adres van het kantoor: de Broquevillelaan 12 bus 7 – 1150 Brussel
  • Telefoon, fax, e-mailadres: Olivier Robyns     olivier.robyns@ownerside.be – 0478/390.060
  • Ondernemingsnummer (Kruispuntbank van Ondernemingen): Btw: BE 0738.746.753
  • Naam van de verzekeringsfirma: BA beroep en borgstelling via AXA Belgium nv – polis nr. 730.390.160
  • Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel BIV: 508.602 (Makelaar – Syndicus)
  • Vermelding van het land waar de erkenning is verleend (in casu België)
  • OwnerSide BV is een door het BIV erkende vastgoedmakelaar in België en is onderworpen aan een deontologische code die kan worden geraadpleegd op internet.
    Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel

Persoonsgegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik. Deze gegevens worden in geen geval overgedragen of verkocht aan derden. U heeft een recht van toegang tot, wijziging, rechtzetting en wissen van de gegevens die op u betrekking hebben.

Cookies

“Cookies” zijn kleine bestanden die de beheerder van een server op uw computer installeert en die het mogelijk maken zich gegevens betreffende de internetgebruiker te herinneren wanneer hij inlogt op de website. Wij maken geen gebruik van het systeem van cookies.

Links

De websites die al dan niet rechtstreeks verbonden zijn met de website van OwnerSide, worden door deze laatste niet gecontroleerd. We dragen dan ook niet de minste verantwoordelijkheid voor de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd. De links met externe websites worden enkel gemakshalve meegedeeld maar we leveren niet de minste garanties wat betreft hun inhoud.

Intellectuele eigendom

Zonder de uitdrukkelijke toelating van de auteur mag er geen enkele reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website worden gemaakt, met uitzondering van die zoals genoemd in artikel L 122-5 van het Wetboek Intellectuele eigendom.

Wettelijke vermeldingen – BTW BE 0738.746.753 – c/o The Nestwork – Duke, de Broquevillelaan 12 te 1150 Brussel

BIV-erkenning: 508.602 (Makelaar – Syndicus) – BA beroep en borgstelling via AXA Belgium nv –
polis n° 730