Beheer & optimalisatie
van verhuurvastgoed

Huurbeheer

Administratief beheer

Boekhoudkundig beheer

Technisch beheer

Juridisch beheer

Aankoopproject

tropheeFichier 5rouge

De vastgoedmarkt, een uitstekende belegging

De vastgoedmarkt biedt duidelijk interessante beleggingsmogelijkheden die (u) het best mogelijke rendement evenals een gerust gemoed zouden moeten garanderen.

Vastgoed biedt aan beleggers:

 • Een interessant rendement (bruto, netto of op eigen vermogen);
 • Een diversificatie van het vermogen;
 • Stabiele prijzen en huursommen (vergeleken met de volatiliteit van roerende beleggingen);
 • Een vluchtwaarde tegen de inflatie (geïndexeerde huursommen);
 • Een beperkte inzet van eigen vermogen (dankzij de bankhefboom en de historisch lage rentevoeten).
tropheeFichier 4blanc

Profiteer in alle gemoedsrust van uw vastgoed

Vastgoedbeheer kan energieverslindend en tijdrovend zijn … en dan houden we nog geen rekening met het feit dat de vastgoedmarkt nooit stilstaat en aan steeds meer regelgeving wordt onderworpen.

U heeft weinig tijd of u woont op grote afstand van uw vastgoed en u wenst niet in beslag te worden genomen door het beheer van uw vastgoedportefeuille?

Net om die reden stellen wij u voor om u te bevrijden van alle verplichtingen (van administratieve, technische, juridische, boekhoudkundige en financiële aard) in verband met dit beheer door uw onroerend goed of uw vastgoedportefeuille toe te vertrouwen aan OWNERSIDE.

Ons doel bestaat erin het leven van eigenaars te vereenvoudigen door hun een professioneel en transparant huurbeheer voor te stellen waarbij ze steunen op de deskundigen van OwnerSide die in dit domein zeer veel ervaring hebben verworven.

Door uw onroerend goed of uw onroerend vermogen toe te vertrouwen aan OwnerSide profiteert u in alle gemoedsrust van uw belegging.

tropheeFichier 5rouge

Onze dienst inzake beheer omvat de volgende aspecten:

Huurbeheer

 • Op zoek gaan naar kandidaat-huurders, organisatie van bezoeken en analyse van de profielen
 • Huurcontracten opstellen, sluiten en registreren
 • De huurwaarborg stellen en vrijgeven via onze partner Korfine (geen vervelende verplaatsingen meer naar het kantoor)
 • De plaatsbeschrijvingen bij aankomst en vertrek opstellen met een erkend deskundige
 • Verificatie van het afsluiten van een BA Huur
 • Logistieke opvolging (overdracht van meters, afgifte van sleutels, algemene informatie over het gebouw enzovoort)
 • Enig contactpunt voor de huurders

Administratief beheer

 • Opvolging van de vergunningen (zo nodig in samenwerking met een architect)
 • Indiening en opvolging van de dossiers in verband met premies
 • Studie van het energieverbruik en alternatieven voorstellen
 • Diverse certificeringen en conformiteit van het gebouw (EPB, elektriciteit, lift, DBDMH enzovoort)

Technisch beheer

 • Opvolging van de dagelijkse interventies
 • Voorstel van bestek voor alle soorten werkzaamheden
 • Renovatie van uw goed door professionals van de bouwsector
 • Opvolging en oplevering van renovatiewerken
 • Technische bijstand en behandelen van noodgevallen (insijpelend water, ontstoppen, sloten enzovoort)
 • Beheer en opvolging van verzekeringsdossiers en schadegevallen
 • Opvolging van verschillende soorten onderhoud (verwarmingsketel, waterverzachter, lift, brandcentrale, schoonmaak enzovoort)

Boekhoudkundig beheer

 • Huursommen en huurlasten innen
 • Afrekeningen van lasten opmaken
 • De indexering van de huursommen opvolgen
 • Opvolging en betaling van facturen m.b.t. het gebouw (lasten van de gemeenschappelijke delen enzovoort)

Juridisch beheer

 • Opvolging van dossiers het voorwerp zijn van geschillen (achterstallige betalingen, invorderingen, expertises, uithuiszettingen enzovoort)
 • Uw belangen verdedigen ten overstaan van juridische instanties
 • Juridisch advies en juridische opvolging met een jurist die gespecialiseerd is in vastgoedrecht (of naargelang het geval)

Aankoopproject

U wenst een onroerend goed te kopen?

Neem dan zeker contact op met onze aankoopconsulenten. Ze gaan op zoek naar mooie kansen voor u en zullen u met advies begeleiden tijdens de verschillende fasen van het aankoopproces. Surf naar www.buyerside.be voor meer informatie.

De vennootschap OwnerSide heeft veel expertise verworven op het vlak van huurbeheer en biedt dan ook een brede waaier van diensten aan voor particulieren of professionele beleggers.

 

OwnerSide neemt u het werk uit handen en bevrijdt u van alle beslommeringen (op het vlak van huur, administratie, boekhouding, op technisch, juridisch en financieel vlak) in verband met het beheer van vastgoed.

Onze referenties

Enkele voorbeelden van onroerende goederen die ownerside vandaag beheert

Contact

We zijn er voor u.

Zo u meer inlichtingen wenst of om een afspraak te maken, zullen we u met veel plezier verwelkomen bij ons op kantoor of zoals dat u het best uitkomt.

c/o The Nestwork – Duke, de Broquevillelaan 12 boîte 7 te 1150 Brussel
Metro — Lijn 1, Montgomery
Bus – 22, 27, 61 ,80
Tram - 7, 25, 39, 44, 83

Wettelijke vermeldingen – BTW BE 0738.746.753 – c/o The Nestwork – Duke, de Broquevillelaan 12 te 1150 Brussel

BIV-erkenning: 508.602 (Makelaar – Syndicus) – BA beroep en borgstelling via AXA Belgium nv –
polis n° 730